Mucos semináře

Zpět na Mucos.cz

Léky systémové enzymoterapie
(Ústí nad Labem)

Konání akce: 17. 5. 2016, přihlášení skončilo 12. 5. 2016

Datum konání: úterý 17.5.2016

Začátek akce: 16:30

Místo konání: 
Vzdělávací institut, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí n. L.,
Sociální péče 3316/12 A, budova B, 5. patro, učebna č. 3,

Akce bude zařazena do systému kontinuálního vzdělávání ČLnK a do kreditního systému sekce farmaceutických asistentů ČFS JEP.

Účast zdarma, náklady jsou hrazeny pořadatelem akce.

Program akce:

16:30 Úvod - PharmDr. Jana Hrabáková

16:45 Léky systémové enzymoterapie – farmakologie, indikace - MUDr.Marta Honzíková

17:30 Komplexní léčba lymfedému (včetně ukázek lymfotapingu) – Hana Váchová

18:15 Přestávka, občerstvení

18:35 Systémová enzymoterapie v pediatrii – MUDr. Parvine Gricová

19:00 Chronický otok u dítěte kasuistika (I po 40 letech praxe můžete něco vidět poprvé) – MUDr. Jan Pajerek

19:25 Léky systémové enzymoterapie – dispenzační minimum – MUDr. Marta Honzíková

20:10 Diskuse, občerstvení

20:30 Závěr, předání certifikátů

Na vzdělávací kurz „Léky systémové enzymoterapie“ je možné se přihlásit do 12.5. 2016:

Na přihlášce vždy uveďte:

 

© 2022 MUCOS Pharma CZ, s.r.o.