Mucos semináře

Zpět na Mucos.cz

Zkušenosti s léky systémové enzymoterapie v praxi (Znojmo)

Konání akce: 27. 4. 2017, přihlášení skončilo 21. 4. 2017

Datum konání: čtvrtek 27.4.2017

Začátek akce: 16:30

Místo konání: Hotel Bermuda, Mariánské nám. 10, Znojmo

Akce bude zařazena do systému kontinuálního vzdělávání ČLnK a do kreditního systému sekce farmaceutických asistentů ČFS JEP.

Účast zdarma, náklady jsou hrazeny pořadatelem akce.

Program akce:

16:30 Úvod - PharmDr. Jana Hrabáková

16:45 Systémová enzymoterapie v pediatrii – MUDr. Parvine Gricová

17:30 SET jako podpůrná léčba ischemických defektů dolních končetin – MUDr. Luboš Kubíček

18:15 Přestávka, občerstvení

18:35 Léky systémové enzymoterapie – farmakologie, indikace - MUDr. Aleš Kočár

19:15 Léky systémové enzymoterapie – dispenzační minimum - PharmDr. Dagmar Vítová

20:10 Diskuse

20:30 Závěr, předání certifikátů

Na vzdělávací kurz je možné se přihlásit do 21.4. 2017:

Na přihlášce vždy uveďte:

 

© 2022 MUCOS Pharma CZ, s.r.o.