Mucos semináře

Zpět na Mucos.cz

Léky systémové enzymoterapie (Uherské Hradiště)

Konání akce: 17. 5. 2017, přihlášení skončilo 14. 5. 2017

Datum konání: středa 17.5.2017

Začátek akce: 16:30

Místo konání: Hotel Grand, Uherské Hradiště, Palackého náměstí 349

Akce bude zařazena do systému kontinuálního vzdělávání ČLnK a do kreditního systému sekce farmaceutických asistentů ČFS JEP.

Účast zdarma, náklady jsou hrazeny pořadatelem akce.

Program akce:

16:30 Úvod - PharmDr. Jana Hrabáková

16:45 Systémová enzymoterapie v pediatrii – MUDr. Parvine Gricová

17:30 SET jako podpůrná léčba ischemických defektů dolních končetin – MUDr. Luboš Kubíček

18:15 Přestávka, občerstvení

18:35 Léky systémové enzymoterapie – farmakologie, indikace - MUDr. Marta Honzíková

19:15 Léky systémové enzymoterapie – dispenzační minimum - PharmDr. Dagmar Vítová

20:10 Diskuse

20:30 Závěr, předání certifikátů


Na vzdělávací kurz je možné se přihlásit do 14.5. 2017:

Na přihlášce vždy uveďte:

 

© 2022 MUCOS Pharma CZ, s.r.o.