Mucos semináře

Zpět na Mucos.cz

Zkušenosti s léky systémové enzymoterapie v praxi (Ostrava Zábřeh)

Konání akce: 20. 9. 2017, přihlášení skončilo 15. 9. 2017

Datum konání: středa 20. 9. 2017

Začátek akce: 16:30

Místo konání: dům kultury AKORD, Nám.SNP 1, Ostrava Zábřeh


Akce bude zařazena do systému kontinuálního vzdělávání ČLnK a do kreditního systému sekce farmaceutických asistentů ČFS JEP.

Účast zdarma, náklady jsou hrazeny pořadatelem akce.


Program akce:

16:30 Úvod - PharmDr. Jana Hrabáková

16:45 Léky systémové enzymoterapie – farmakologie, indikace – MUDr.Aleš Kočár

17:30 SET jako podpůrná léčba ischemických defektů dolních končetin – MUDr. Luboš Kubíček

18:15 Přestávka, občerstvení

18:35 Využití systémové enzymoterapie v traumatologii – Doc.MUDr.Dalibor Pastucha,Ph.D.,MBA

19:15 Rozšíření terapeutického spektra artrózy; specifické skupiny pacientů - dispenzační minimum – MUDr.Pavel Jedlička

20:10 Diskuse

20:30 Závěr, předání certifikátů


Na vzdělávací kurz je možné se přihlásit do 15. 9. 2017:

Na přihlášce vždy uveďte:

 

© 2022 MUCOS Pharma CZ, s.r.o.