Mucos semináře

Zpět na Mucos.cz

Léky systémové enzymoterapie (Mladá Boleslav)

Konání akce: 25. 10. 2017, přihlášení skončilo 19. 10. 2017

Datum konání: středa 25. 10. 2017

Začátek akce: 16:30

Místo konání: Vzdělávací centrum ŠKODA AUTO a.s., Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav


Akce bude zařazena do systému kontinuálního vzdělávání ČLnK a do kreditního systému sekce farmaceutických asistentů ČFS JEP.

Účast zdarma, náklady jsou hrazeny pořadatelem akce.


Program akce:

16:30 Úvod - PharmDr. Jana Hrabáková

16:45 Léky systémové enzymoterapie – farmakologie, indikace – MUDr. Marta Honzíková

17:25 Komplexní léčba lymfedému (včetně ukázek lymfotapingu) – Hana Váchová

18:10 Přestávka, občerstvení

18:25 Rozšíření terapeutického spektra artrózy – MUDr. Marta Honzíková

18:45 Systémová enzymoterapie jako podpůrná terapie ischemických defektů dolních končetin – MUDr. Luboš Kubíček

19:30 Léky systémové enzymoterapie – upozornění pro specifické skupiny pacientů - dispenzační minimum – MUDr. Pavel Jedlička

20:10 Diskuse

20:30 Závěr, předání certifikátů


Na vzdělávací kurz je možné se přihlásit do 19. 10. 2017:

Na přihlášce vždy uveďte:

 

© 2022 MUCOS Pharma CZ, s.r.o.